ap:xs jazz, krizia84,spazio
pp:xs havana res.,visit,paco,spazio
gg:xs platinum ego.,smalto(any),ungaro,spazio